สำหรับออนเซ็นแบบไปเช้าเย็นกลับ
 • กรุณาสอบถามข้อมูลล่วงหน้าเนื่องจากคุณอาจไม่สามารถอาบน้ำได้ในระหว่างช่วงเวลาทำความสะอาดหรือจากสถานการณ์อื่นๆ
 • โปรดตรวจสอบช่วงเวลาให้บริการอาบน้ำของแต่ละสถานที่
 • ขออภัย เราของดรับลูกค้าที่เมาสุราหรือมีพฤติกรรมที่สร้างความอึดอัดใจแก่ลูกค้าท่านอื่นๆ

 • 1
  Ashinomaki Grand Hotel
  • เวลาทำการ
   15:00 น. - 20:00 น.
  • โทรศัพท์
   0242-92-2221
  • ค่าเข้า
   ผู้ใหญ่ 980 เยน/เด็กประถม 780 เยน/เด็กอนุบาล 490 เยน
  • ห้องอาบน้ำแบบกลางแจ้ง
   มีห้องอาบน้ำแบบกลางแจ้ง
  • ผ้าขนหนู
   จำหน่ายผ้าขนหนูผืนละ 150 เยน / มีผ้าเช็ดตัวให้เช่าผืนละ 300 เยน

  เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ


 • 2
  Ashinomaki Prince Hotel
  • เวลาทำการ
   15:00 น. - 20:00 น. (เปิดรับรอบสุดท้าย 19:30 น.)
  • โทรศัพท์
   0242-92-2321
  • ค่าเข้า
   ผู้ใหญ่ 700 เยน/เด็กประถม 500 เยน/ทารกฟรี
  • ห้องอาบน้ำแบบกลางแจ้ง
   มีห้องอาบน้ำแบบกลางแจ้ง
  • ผ้าขนหนู
   จำหน่ายผ้าขนหนูผืนละ 120 เยน / มีผ้าเช็ดตัวให้เช่าผืนละ 120 เยน

  เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ


 • 3
  Ookawaso
  • เวลาทำการ
   11:00 น. - 15:00 น. (เปิดรับรอบสุดท้าย 14:00 น.)
  • โทรศัพท์
   0242-92-2111
  • ค่าเข้า
   ผู้ใหญ่ 1,500 เยน/เด็กประถม 680 เยน/เด็กอนุบาล 680 เยน
  • ห้องอาบน้ำแบบกลางแจ้ง
   มีห้องอาบน้ำแบบกลางแจ้ง
  • ผ้าขนหนู
   พร้อมผ้าขนหนูเช็ดหน้า (มีผ้าขนหนูขาย ราคาผืนละ 108 เยน / มีผ้าเช็ดตัวให้เช่า ราคาผืนละ 216 เยน)

  เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ


 • 4
  Fudokan, Oya-no-Yu
  • เวลาทำการ
   15:00 น. - 17:00 น. (เฉพาะวันธรรมดา)
  • โทรศัพท์
   0242-92-2311
  • ค่าเข้า
   ผู้ใหญ่ 800 เยน/เด็กประถม 500 เยน/ทารกฟรี
  • ห้องอาบน้ำแบบกลางแจ้ง
   มีห้องอาบน้ำแบบกลางแจ้ง
  • ผ้าขนหนู
   จำหน่ายผ้าขนหนูผืนละ 100 เยน / มีผ้าเช็ดตัวให้เช่าผืนละ 300 เยน

  เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ


 • 5
  Ryokan Fukusen
  • เวลาทำการ
   8:00 น. - 19:00 น.
  • โทรศัพท์
   0242-92-2236
  • ค่าเข้า
   ผู้ใหญ่ 500 เยน/เด็กประถม 400 เยน/ทารกฟรี
  • ห้องอาบน้ำแบบกลางแจ้ง
   ไม่มีห้องอาบน้ำแบบกลางแจ้ง
  • ผ้าขนหนู
   มีผ้าขนหนูขาย ราคาผืนละ 150 เยน /ไม่มีผ้าเช็ดตัวให้เช่า
  • เป็นบ่อออนเซ็นขนาดเล็ก สามารถจองแช่ส่วนตัวได้เมื่อไม่มีลูกค้ารายอื่น

 • 6
  Marumine
  • เวลาทำการ
   13:00 น. - 21:00 น.

  • โทรศัพท์
   0242-92-2121
  • ค่าเข้า
   ผู้ใหญ่ 1,500 เยน/เด็กประถม 700 เยน/ทารกฟรี
  • ห้องอาบน้ำแบบกลางแจ้ง
   มีห้องอาบน้ำแบบกลางแจ้ง
  • ผ้าขนหนู
   พร้อมด้วยผ้าขนหนู (ไม่รวมถึงเด็กทารก)

  เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ


 • 7
  Ashinomaki Omiyage center
  • เวลาทำการ
   9:00 น. - 18:00 น.

  • โทรศัพท์
   0242-92-3032
  • ค่าเข้า
   ผู้ใหญ่ 400 เยน/เด็กประถม 150 เยน/เด็กอนุบาล 90 เยน
  • ห้องอาบน้ำแบบกลางแจ้ง
   มีห้องอาบน้ำแบบกลางแจ้ง 

  • ผ้าขนหนู
   มีผ้าขนหนูขาย ราคาผืนละ 160 เยน / ไม่มีผ้าเช็ดตัวให้เช่า ・ มีผ้าเช็ดตัวขาย ราคาผืนละ 1,200 เยน
 • กรุณาสอบถามข้อมูลล่วงหน้าเนื่องจากคุณอาจไม่สามารถอาบน้ำได้ในระหว่างช่วงเวลาทำความสะอาดหรือจากสถานการณ์อื่นๆ
 • โปรดตรวจสอบช่วงเวลาให้บริการอาบน้ำของแต่ละสถานที่
 • ขออภัย เราของดรับลูกค้าที่เมาสุราหรือมีพฤติกรรมที่สร้างความอึดอัดใจแก่ลูกค้าท่านอื่นๆ
Facebook Instagram

Copyright(C) : 芦ノ牧温泉観光協会, All rights reserved.