รถบัส

รถประจำทางจากสถานีไอสึวาคามัทสึ
สถานีไอสึวาคามัทสึ » อาชิโนะมากิออนเซ็น (45-50 นาที)
* ให้บริการตลอดทั้งปี
รถบัสเส้นทางชมวิวชิราคาวะ – ไอสึวาคามัทสึ
Shirakawa St. » Shinshirakawa Kogenguchi » Shimogo / Yunokami Onsen / Ashinomaki Onsen » Higashiyama Onsen / Aizu Samurai Residence /Aizu Wakamatsu St.(ประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที)
* วันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดของช่วงวันที่ 2 เมษายน- 23 พฤศจิกายน (ไม่ต้องจองล่วงหน้า)

รถยนต์

เดินทางจากโตเกียว
Tokyo » Koriyama JC » Banetsu/Aizu Wakamatsu IC » Ashinomaki Onsen (ประมาณ 3 ชั่วโมง 35 นาที)
Tokyo » Shirakawa IC » Route 289 (อุโมงค์คาชิ) » Ashinomaki Onsen (ประมาณ 3 ชั่วโมง)
เดินทางจากเซนได
Sendai » Koriyama JC » Banetsu / Aizu Wakamatsu IC » Ashinomaki Onsen (ประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที)

รถไฟ

จากโตเกียวโดยสาย Tobu Kinugawa
สถานีอาซากุสะ»รถไฟสายโทบุสู่รถไฟสายไอสึ»ถึงสถานีอาชิโนะมากิออนเซ็น (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 58 นาที)
จากโตเกียวด้วยรถไฟ JR EAST ผ่านโคริยามะ
สถานีโตเกียว » สถานีโคริยามะ » สถานีไอสึวาคามัทสึ » สถานีอาชิโนะมากิออนเซ็น (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

การเดินทางจากสนามบินฟุกุชิมะ

รถบัสลีมูซีน
สนามบินฟุกุชิมะ»สถานีโคริยามะ»สถานีไอสึวาคามัทสึ»สถานีอาชิโนะมากิออนเซ็น (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) (จากสถานีไอสึวาคามัทสึโปรดใช้รถไฟหรือรถบัสท้องถิ่น)
แบบรถตู้
สนามบินฟุกุชิมะ » อาชิโนะมากิออนเซ็น (ใช้เวลาประมาณ 2 – 2 ชั่วโมง 30 นาที)
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่“โฮมเพจของสนามบินฟุกุชิมะ"

MAP

Facebook Instagram

Copyright(C) : 芦ノ牧温泉観光協会, All rights reserved.